ICC Telecom i els Xiquets de Cambrils anuncien un acord de col·laboració i patrocini


La colla castellera local dels Xiquets de Cambrils i l’empresa local de telefonia i fibra ICC Telecom, fan pinya a través d’un acord de col·laboració que comença aquest mes d’octubre.


En virtut d'aquest acord de col·laboració i patrocini, els Xiquets de Cambrils promouran i donaran suport a ICC Telecom mitjançant diverses iniciatives de visibilitat i promoció a les seves actuacions i esdeveniments. ICC Telecom, a canvi,
ha instal·lat un servei de fibra òptica al local dels Xiquets de Cambrils, situat al Passeig Albert 2, per millorar les seves comunicacions i capacitat tecnològica i poder realitzar els assaigs a través de la plataforma oficial de castells de Catalunya.


L'acord s’ha oficialitzat amb una signatura celebrada a les instal·lacions dels Xiquets de Cambrils, amb la presència de la presidenta Laura Aragonès, del cap de colla, Gerard Pinyol i del CEO de ICC Telecom, Enrique Arce. Aquesta col·laboració representa una oportunitat interessant per unir forces i contribuir al creixement i desenvolupament de les entitats de Cambrils, generant una sinergia conjunta entre l’empresa i l’associació.


En una declaració conjunta, els representants d'ambdues entitats han expressat la seva satisfacció pel fet de poder treballar plegats en una nova etapa de col·laboració entre entitats i empreses de Cambrils.